||   Acasă  |  Par Projektu  |   Skolēnu apmaiņa  |  Apvienotās mācību apguvēju mobilitātes  |   Rezultāti  |  Foto galerija  ||

                 

M2 - Projekta koordinatoru sanāksme Antverpenē – 2018.gada maijā

Dalībnieki: projekta koordinators un viens skolotājs.
Mērķis: izvērtēt paveikto projekta otrajā gadā un sagatavot noslēguma pasākumu ( īstermiņa skolēnu grupu apmaiņu) Horvātijā 2018.gada oktobrī.

Programma:

Trešdiena, 23. maijs

9.00 Koordinatoru sanāksme
   - Gatavošanās projekta izvērtēšanai ( pirmais un otrais gads). Izvērtējuma anketas sagatavošana
      skolotājiem, kuri bija iesaistīti projekta aktivitātēs.
   -  Katra projekta partnera pienākumu veikšanas izvērtējums. Sasniegto rezultātu izvērtējums.

11.30 Izglītojošā aktivitāte (akmens un ūdens)
Pusdienas
13.30-15.00 Red Star Line muzeja apmeklējums

Ceturtdiena, 24. maijs
9.00 Koordinatoru sanāksme
   - Gatavošanās Aktivitātei 7. Aktivitātes 6 progress. Aktivitātes 5 rezultāta izvērtējums.
   - Materiālu un rezultātu izplatīšanas iespēju apspriešana.
   - Jaunu dalībnieku uzaicināšana NAIS projektā etwinning platformā

Pusdienas
13.00 Izveidoto spēļu apskats un pielietojums (irezultātu ieviešana pēs A3 aktivitātes)

Piektdiena,25. maijs
9.00 Koordinatoru sanāksme
   -o Projekta mājas lapas izvērtējums ( projekta aktivitāšu apraksta izveidošana, A5 rezultāta
      publicēšana)
   - Skolēnu īstermiņa apmaiņas plānošana (C4)
   - Noslēguma sanāksmes plānošana oktobrī Bukarestē

Pusdienas
Projekta sanāksmes izvērtējums.
14.00 ‘’Diva ’’ muzeja apmeklējums

Sestdiena, 26. maijs
    - Individuāla programma

M1 (7 dienas)– Projekta koordinatoru sanāksme Antverpenē, Beļģijā – 2018.gada novembrī/decembrī

Dalībnieki: projekta koordinators un viens skolotājs.

Mērķis:
   Analizēt aptaujas “Vienlīdzība un iekļaujošā izglītība” (A1) rezultātus, uzsverot iekļaujošās izglītības principus katrā partnervalstī
   Dalībnieki piedalās darbnīcās un prezentācijās, lai pārņemtu un nodotu labās prakses piemērus.
 

Day 1 Arrival of participants

Day 2
– Introduction to the school and the Flemish school system, St.-Jozefinst. integration
              and inclusion in a multi cultural district in Antwerp - Meeting of project coordinators,
              results of the survey.

Day 1
- Dalībnieku ierašanās

Day 2- Iepazīšanās ar skolu un skolu sistēmu, St.-Jozefinst.integrāciju un iekļaušanos Antverpenes multi-kultūras vidē/ Koordinatoru sanāksme. Aptaujas rezultāti

Day 3- Iepazīt un sajust skolas atmosfēru no spēļu laukuma līdz klašu telpām ( ievadkurss)

Day 4- Prezentācijas un darbnīcas, kuras vada lektori un ārējie skolas partneri

Day 5- Ievads skolas ārējā atbalsta sistēmā (psihologs)
          - Skolas reliģijas atšķirības (teologs)
          - Problēmu risināšanas sistēma skolēniem ar uzvedības problēmām ( izglītības pedagogs)
          - Atbalsts mājasdarbiem un vecāku iesaistīšana
          - Vizīte uz OKAN skolu

Day 6- A2 un A3 aktivitāšu sagatavošana-aktivitātes izvērtējums, gatavošanās skolēnu apmaiņai
            (koordinatoru sanāksme).- Iepazīt un sajust skolas atmosfēru no spēļu laukuma līdz klašu
             telpām (praktiskas nodarbības)

Day 7- Dalībnieku aizbraukšana
  -  AGENDA Antwerp meeting 2016
Presentations - Antwerpen:

- Geert v. Kerkhoven: Organisation of the Flemish schoolsysteem and the Schoolgroupe CKSA
- Sabine Anné: Organisation of a hipper diverse schoolpopulation
- Sam Smit: "Kliq" (NGO) gender issues in modern society

- Kay Poelman: Gender norms and sexual diversity in heteronormative school environment (pdf)
- Franky Huysmans: Living among saracens/muslims (pdf)
- Hanne De Deyne: Time-out - How to Encourage Students to Change Their Behavior? (pdf)
- Stefanie Maras: CLB Pupil Guidance Centre (pdf)
- Thijs V. Schoonlandt: teacher with special after school tasks (pdf)

 PARTNERS SCHOOL:

PHOTO ALBUMS

Antwerp - 26.11.-3.12.2016. (Google)

Tukums - 22.-29. 04.2107. (Google)

Tukums - 7.-14.10.2017. (Google)