||  Acasă |  Par Projektu  | Starpvalstu projekta sanāksmes | Apvienotās mācību apguvēju mobilitātes |  Rezultāti  | Foto galeija ||

                 

C4: Zadara, Horvātija 2018. gada 6. - 13. oktobris

Programme

  6. oktobris
Ierašanās (Latvija, Rumānija, Belģija).

7.oktobris
Skolēnu apmaiņas atklāšanas pasākums.
Izglītojošas un sadarbības aktivitātes Zadaras vēsturiskajā centrā.
Koordinatoru sanāksme.

8. oktobris
Izglītojošas un sadarbības aktivitātes Kornati nacionālajā parkā.

9.oktobris
Starpkultūru izglītība un sadarbības aktivitātes starptautiskā klasē. Nodarbības skolēniem starptautiskā grupās.
Individuālais atbalsts un labāka sevis izpratne - skolēnu grupu darbs.
Skolas apmeklējums - Agricultural, Food and Veterinary School Stanka Ožanića
Lekcijas skolotājiem par darbu ar skolēniem ar īpašām vajadzībām.
Sadarbību veicinošas un izglītojošas aktivitātes skolēniem pilsētas centrā.
Koordinatoru sanāksme- rezultātu izplatīšana.

10. oktobris
Skolēnu sagatavošana iekļaušanai sabiedrībā un darba tirgū.
Skolēnu “NAIS” IZSTĀDE pilsētas pasākumu hallē. Prezentācijas un aktivitātes.
Vizītes un projekta rezultātu un pieredzes popularizēšana Pilsētas Domē un Novada domē.
Koordinatoru sanāksme. Noslēguma atskaite.

11. oktobris
Vizīte pamatskolā Voštarnica (novada skola skolēniem ar īpašām vajadzībām)
Aktivitātes skolēniem ( Klints un ūdens).
Izglītojošas aktivitātes Ninā.

12. oktobris
Skolēnu aktivitātes. Atmiņas par projektu. Iekļaušanas dienas aktivitātes. Soliņu krāsošana karoga krāsās.
Skolēnu apmaiņas izvērtējums.
Koordinatoru sanāksme.
Atvadu vakariņas.

13. oktobris
Došanās mājās. (Latvija, Rumānija, Beļģija)

C1-skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas programma TVNV 2017.gada 23.-30. aprīlī

  23. aprīlis
Izglītojoša ekskursija uz Rīgu gida vadībā (Horvātija un Beļģija).

24. aprīlis
Koncerts ( TVNV skolēnu grupu uzstāšanās).
Ievadsanāksme.
Nodarbība mākslā skolēniem.
Projekta koordinatoru sanāksme.
Izglītojoša ekskursija Jaunpils pilī gida vadībā.
Pasākuma atklāšanas vakariņas TLH.

25. aprīlis
Prezentācija par Latviju.
Aktivitātes skolēniem ( katra partnervalsts vada vienu aktivitāti, pārējie vēro, vērtē un izstrādā ieteikumus).
Aktivitāte skolēniem Spēle Bingo.Vada skolotāji no Latvijas.
Aktivitāšu izvērtējuma sesija (skolēni un skolotāji).
Vizīte uz Tumes vidusskolu ( interešu izglītība).
Izglītojoša nodarbība Pūres šokolādes muzejā.
Skolēnu ballīte skolā un svētku vakariņas.

26. aprīlis
Prezentācija par ēšanas paradumiem Latvijā ( stāsta 12.klases skolnieks Jānis Dakteris).
Aktivitātes skolēniem ( katra partnervalsts vada vienu aktivitāti, pārējie vēro, vērtē un izstrādā ieteikumus).
Aktivitāte skolēniem. Vadīta stāšanās vienā līnijā pēc dotajiem norādījumiem. Vada skolotāji no Latvijas.
Aktivitāšu izvērtējuma sesija (skolēni un skolotāji).
Nodarbība “Foto medības Tukumā”.
Projekta koordinatoru sanāksme.

27. aprīlis
Izglītojoša ekskursija uz Kaltenes akmeņaino krastu, Pūrciema balto kāpu, Ēvažu stāvkrastu, Kolku un Kuldīgu.

28. aprīlis
Prezentācija par svētku svinēšanu un tradīcijām Latvijā ( piedalās 11.klases skolnieces Ilvija Krastiņa un Inese Kazimironoka).
Aktivitātes skolēniem ( katra partnervalsts vada vienu aktivitāti, pārējie vēro, vērtē un izstrādā ieteikumus).
Aktivitāte skolēniem. Neapdzīvota sala. Vada skolotāji no Latvijas.
Aktivitāšu izvērtējuma sesija (skolēni un skolotāji).
Konkurss skolēniem par Latviju Moodle vidē.
Skolēnu apmaiņas pasākuma izvērtējums.
Koordinatoru sanāksme.
Noslēguma vakariņas un boulings.

29. aprīlis
Izglītojoša ekskursija uz Rīgu gida vadībā (Rumānija)

 PARTNERS SCHOOL:

PHOTO ALBUMS

Antwerp - 26.11.-3.12.2016. (Google)

Tukums - 22.-29. 04.2107. (Google)

Tukums - 7.-14.10.2017. (Google)