|| Acasă | Starpvalstu projekta sanāksmes | Skolēnu apmaiņa | Apvienotās mācību apguvēju mobilitātes| Rezultāti | Foto galerija ||

                 

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) projekts. Stratēģiskā starpskolu partnerība.

Projekta Nr.: 2016-1-LV01-KA2019-022646

“Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem”

TVNV ir projekta koordinators.

Partneri:

 • Sint Jozef Instituut voor BuSO, Beļģija
 • Medicinska skola Ante Kuzmanica Zadar, Horvātija
 • LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISC NEUMAN, Rumānija

   Projekta galvenais mērķis ir jaunu un inovatīvu metožu iepazīšana un pielietošana praksē iekļaujošās izglītības jomā, ikviena skolēna nodrošināšana ar kvalitatīvu izglītību un karjeras plānošanu.
   Pirmajā gadā tiks vērtēta iekļaujošās izglītības reālā situācija partnervalstīs, veidoti mācību materiāli, aktivitātes un spēles, lai stimulētu visu skolēnu iekļaušanos izglītības procesā. Skolēnu apmaiņas pasākums tiks organizēts TVNV, kurā tiks izmantoti un novērtēti skolotāju veidotie materiāli.
   Otrajā gadā skolotājiem tiks organizēti kursi Latvijā un Rumānijā, lai nodrošinātu pamatkompetenču apguvi un veidotu pozitīvu attieksmi darbā ar skolēniem. Skolēni piedalīsies pasākumos un aktivitātēs Horvātijā.

Projekta laikā partnerskolas:

 • Dalīsies pieredzē, balstoties uz pozitīviem piemēriem un sasniegumiem
 • Nodrošinās kvalitatīvu atbalsta sistēmu, kas samazinās skolēnu negatīvās mācīšanās pieredzes risku
 • Papildinās zināšanas efektīvu un motivējošu mācību materiālu veidošanā, pielāgotus ikviena skolēna vajadzībām
 • Izmantos projektā gūto pieredzi skolas attīstībai ilgtermiņā

Projekta mērķi ir:

 • Skolotāju profesionālo prasmju pilnveide, lai sekmētu jaunu zināšanu un prasmju apguvi izglītības mainīgajā vidē;
 • Veicināt iekļaujošās izglītības praksi skolā, radot mācību vidi, kurā ikviens darbinieks, skolēns un vecāks ir iesaistīts un atbilstoši novērtēts;
 • Veicināt visu skolēnu iekļaušanu mainīgajā izglītības vidē, integrāciju un karjeras vadību, neatkarīgi no viņu izcelsmes, iepriekšējās mācību pieredzes, spējām un sociālajām prasmēm;
 • Nodrošināt atbalstu skolotājam ikdienas darbā.

Projekta aktivitātes un mobilitātes balstīsies uz šādiem principiem:

 • Vienlīdzība, iekļaušana un konsultēšana
 • Teorijas un prakses vienotība
 • Radošums, inovācija un modernizācija
 • Veiksmīga pieredzes un labās prakses piemēru ieviešana

   Projekta laikā paredzēts sasniegt iekļaujošās izglītības nodrošinošus rezultātus un izveidot materiālus, kuri būs izmantojami turpmākajā mācību procesā, nodrošinot visu skolēnu vienlīdzīgu iekļaušanos izglītības procesā.

 

 PARTNERS SCHOOL:

PHOTO ALBUMS

Antwerp - 26.11.-3.12.2016. (Google)

Tukums - 22.-29. 04.2107. (Google)

Tukums - 7.-14.10.2017. (Google)