||   Početna  |  O projektu  |   Razmjene učenika  |   Trening osoblja   |   Rezulati & zakljućci   |  Foto  ||

                 

M2 - Sastanak projektnih koordinatora u Antwerpenu, Belgija ~ svibanj 2018.

Sudionici: Jedan nastavnik i projektni koordinator.
CILJ: Procijena druge godine projekta i pripreme za finalno događanje u Hrvatskoj u listopadu 2018. godine.

Dnevni red:

Srijeda, 23. svibnja

9.00 Sastanak koordinatora
   - Priprema za konačnu procjenu (prvu i drugu godinu). Evaluacijski upitnik za nastavnike
      uključene u projektne aktivnosti.
   - Odgovornosti svakog partnera u projektu. Procjena sudjelovanja i postizanja ciljeva.
11.30 Obrazovna aktivnost (stijena i voda)
Ručak
13.30-15.00 Muzej Red Star Line

Četvrtak, 24. svibnja
9.00 Sastanak koordinatora
   - Priprema za sljedeću aktivnost - Aktivnost 7. Izvještaj o napretku Aktivnosti 6 u školama.
      Rezultat aktivnosti 5.
   - Raspravljajte o širenju proizvoda i rezultata.
   - Pozivanje novih članova na eTwinning da se pridruže NAIS-u.
Ručak
13.00 Odjel igre (implementacija igara A3)

Petak, 26. svibnja
9.00 Sastanak koordinatora
   - web stranice projekta (opis projektnih aktivnosti, rezultati A5) i školske web stranice.
   - Planiranje razmjene učenika (C4).
   - Završni sastanak u listopadu u Bukureštu.
Ručak
- Ocjenjivanje sastanka.
14.00 muzej ''Diva''

Subota, 27. svibnja
    - Individualni programi

M1 - Sastanak projektnih koordinatora u Antwerpenu, Belgija ~ studeni/prosinac 2016. (7 dana)

Sudionici: Projektni koordinator i jedan nastavnik.
CILJ: Analizira rezultate provedenog upitnika o "Jednakosti i uključivosti" (A1) i zaključcima koji se odnose na iskustva uključivanje
         učenika u svaku partnersku školu.
      - Sudionici sudjeluju na radionicama i prezentacijama kako bi stekli i prenijeli iskustva dobre prakse.

Day 1 Dolazak sudionika.

Day 2
– Upoznavanje sa školom domaćinom i flamanskim školskim sustavom St.-Jozefinst.
              Integracija i uključivanje u multikulturalnost u Antwerpenu.
           - Sastanak koordinatora projekta, rezultati anketa.

Day 3 – Cjeloviti posjet Školi, od igrališta do razreda (opći nastavni predmeti).

Day 4 - Prezentacije i radionice stručnjaka iz područja: Romi i LGBT (vanjski suradnici).

Day 5 – Predstavljanje izvanškolske podrške (psiholozi),
           - Školska raznolikost u religijama (teolog),
           - Prvi rad sa učenicima sa problemima u ponašanju (pedagogija obrazovanja),
           - Potpora "Domaćem radu" i uključivanje roditelja,
           - posjet školi OKAN.

Day 6 – priprema aktivnosti A2 i A3,
           - Evaluacija aktivnosti, priprema kratkoročne razmjene učenika (sastanak koordinatora),
           - Cjeloviti posjet Školi, od igrališta do razreda (praktične radionice).

Day 7 Odlazak sudionika.
  -  AGENDA Antwerpenskog susreta 2016
Prezentacije u Antwerpenu:

- Geert v. Kerkhoven: Organisation of the Flemish schoolsysteem and the Schoolgroupe CKSA
- Sabine Anné: Organisation of a hipper diverse schoolpopulation
- Sam Smit: "Kliq" (NGO) gender issues in modern society

- Kay Poelman: Rodne norme i spolna raznolikost u heteronormativnom školskom okruženju (pdf)
- Franky Huysmans: Živjeti među saracenima/muslimanima (pdf)
- Hanne De Deyne: Time-out - Kako potaknuti učenike na promjenu ponašanja? (pdf)
- Stefanie Maras: CLB Učenički Centar (pdf)
- Thijs V. Schoonlandt: teacher with special after school tasks (pdf)

 PARTNERSKE ŠKOLE:

FOTO ALBUMI

Antwerp - 26.11.-3.12.2016. (Google)

Tukums - 22.-29. 04.2107. (Google)

Tukums - 7.-14.10.2017. (Google)