|| Home | Despre proiect | Schimb de elevi |  Evenimente de formare | Rezultate & produse |  Foto ||

                 

M2 - Întâlnirea coordonatorilor de proiect Antwerp, Belgium – Mai 2018

Participanți: Un profesor și responsabilul de proiect.
Scop: Evaluarea celui de al doilea an de proiect și pregătirea evenimentului final (schimb pe termen scurt de grupuri de elevi) în Croatia în Octombrie 2018.

Agenda:

Marți, Mai  23
9.00 Întâlnire coordonatori
   - Pregătirea evaluării finale (an I și an II). Chestionar de evaluare pentru profesorii implicați în
      activitățile proiectului.
   - Responsabilitățile fiecărui partener în proiect. Evaluarea participării și atingerii obiectivelor.
11.30 Activitate educatională (”Stâncă și apă”)
Prânz
13.30-15.00 Vizită muzeu Red Star Line

Miercuri, Mai 24
9.00 Întâlnire coordonatori
   - Pregătirea activității 7. Raport supra activității 6 în fiecare școală.
Rezultate ale activității 5.
   - Discuții asupra diseminării produselor și rezultatelor.
   - Invitare noi membri pe eTwinning - NAIS.
Prânz
13.00 Implementare jocuri A3

Vineri, Mai 26
9.00 Întâlnire coordonatori
   - Pagina web a proiectului (descriere activități proiect, rezultate activitate A5) și site-uri școli
   - Planificare schimb elevi (C4).
   - Posibilă întâlnire finală în Octombrie la București.
Prânz
- Evaluare întâlnire
14.00 Muzeu ‘’Diva’’

Sâmbătă, Mai 27
    - Program individual

M1 - (7 zile) Antwerp Belgia – Noiembrie/Decembrie 2016.

Participanți: un profesor și responsabilul de proiect.

Scop:
   Analiza rezultatelor chestionarului despre echitate și incluziune (A1) și concluzii asupra procesului de incluziune din fiecare școală parteneră.
Participanții vor asista la workshopuri și prezentări în scopul preluării și transmiterii de experiențe și bune practici.
 

Day 1 – Sosirea participanților

Day 2
Introducere în școală și sistemul școlar flamand, St.-Jozefinst. integrarea și integrarea într-
              un district multicultural din Anvers

           - Reuniunea coordonatorilor de proiect, rezultatele sondajului.

Day 3 – Cunoaște scoala de la locul de joacă până la clasă (cursuri generale)

Day 4 - Prezentări și ateliere de lucru oferite de specialiști: Minoritatea romă și LGBT (parteneri
              externi ai școlii).

Day 5 – Sprijinul școlar extern (psihologi)
           - Diversitatea școlară în religii (teolog)
           - Tratarea elevilor cu probleme de comportament (pedagog)
           - Sprijin pentru teme și participarea părinților
           - Vizita la o școală OKAN

Day 6 – Pregătirea activităților A2 și A3 - Evaluarea activității, pregătirea schimbului pe termen
              scurt al elevilor (întâlnirea coordonatorilor)
           - Cunoaște scoala de la locul de joacă până la clasă (ateliere de lucru)

Day 7 Plecarea participanților
  -  AGENDA Întâlnire Anvers 2016
Prezentări - Anvers:

- Geert v. Kerkhoven: Organizarea școlilor flamande și a grupului de școli CKSA
- Sabine Anné: Organizarea unei populații școlare de mare diversitate
- Sam Smit: "Kliq" (NGO) problemele de gen în societatea modernă

- Kay Poelman: Normele de gen și diversitatea sexuală în mediul școlar heteronormativ (pdf)
- Franky Huysmans: Traiesc printre saraceni/musulmani (pdf)
- Hanne De Deyne: Time-out - Cum să încurajezi elevii să-și schimbe comportamentul? (pdf)
- Stefanie Maras: CLB Centrul de orientare pentru elevi (pdf)
- Thijs V. Schoonlandt: Profesorul cu sarcini speciale după programul școlar (pdf)

 ȘCOLILE PARTENERE:

PHOTO ALBUMS

Antwerp - 26.11.-3.12.2016. (Google)

Tukums - 22.-29. 04.2107. (Google)

Tukums - 7.-14.10.2017. (Google)