|| Home | Intalniri transnationale | Schimb de elevi |  Evenimente de formare | Rezultate & produse |  Foto ||

                 

Proiect de parteneriat strategic KA2 ERASMUS+2016

"NOI UNGHIURI DE BUNE PRACTICI PRIVIND INCLUZIUNEA TUTUROR ELEVILOR - NAIS"
("New angles of good practices on inclusion for all students")

 

ID project: 2016-1-LV01-KA219-022646_4
Coordonator:
Tukuma Vakara un Neklatiens Vidusskola - Tukums, Letonia
Parteneri: Sint Josef Institut voor BuSO - Antwerpen, Belgia Medicinska Skola Ante Kuzmanica - Zadar, Croația Liceul Tehnologic Francisc Neuman - Arad, România
Prof. Coordonator:
Adina Avacovici
Grup de lucru: 18 cadre didactice, 40 elevi
Buget proiect: 22,055 euro
 

   Proiectul abordează diversitatea crescândă a celor care învață în fiecare școală și nevoile lor în evoluție, cu scopul de a consolida incluziunea în sistemul de învățământ de masă și de a modela alegerile viitoarei cariere.

Pe parcursul primului an al proiectului, profesorii:

  • vor evalua procesul de incluziune, resursele privind incluziunea și schimbul de bune practici prin producerea de materiale adecvate si relevante;
  • activități și jocuri pentru a stimula includerea tuturor elevilor, care vor fi testați și evaluați ia fiecare școală parteneră și în timpul schimbului de elevi într-un mediu complet nou prin intermediul unei conexiuni între elevi din învățământul de masă și elevii cu nevoi speciale - diferențierile, diversitatea și educație multiculturală în clasă.

în al doilea an:

  • va fi organizată formarea cadrelor didactice pentru a îmbunătăți materialele de studiu pentru incluziunea elevilor și pentru a menține un mediu eficient de învățare; învățarea prin cooperare, punerea în aplicare a practicilor incluzive și de orientare în carieră; competențele cheie și atitudinile cadrului didactic incluziv vor fi aduse la un nivel mai ridicat;
  • activități non-formale vor fi organizate pentru elevi de fiecare instituție de către voluntari;
  • materialele, jocurile și activitățile produse de profesori din toate școlile partenere în timpul întâlnirilor în comun și în timpul activităților vor fi testate pe durata schimbului pe termen scurt, de grupuri de elevi.

Proiectul se va concentra pe:

  • echitate și incluziune, orientare profesională;
  • sinergie între politică și practică;
  • creativitate, inovație și modernizare;
  • transferul reușit de experiențe și bune practici.

 ȘCOLILE PARTENERE:

PHOTO ALBUMS

Antwerp - 26.11.-3.12.2016. (Google)

Tukums - 22.-29. 04.2107. (Google)

Tukums - 7.-14.10.2017. (Google)