||   Početna  |  Transnacionalni sastanci  |   Razmjene učenika  |   Trening osoblja  |   Rezulati & zakljućci   |  Foto  ||

                 

ERASMUS + za 2016. za Ključne aktivnosti 2 (KA2) u podrućju općeg obrazovanja

"New Angles of good practices on Inclusion for all Students - NAIS"
("Novi pogledi na dobru praksu uključivanja svih učenika")ID projekta: 2016-1-LV01-KA219-022646_2
Koordinator: Tukuma Vakar Neklatiens Vidusskola - Tukums (Latvija)
Partneri: Sint Josef Institut voor kompasi - Antwerpen (Belgija); Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar (Hrvatska); Visoka tehnološka škola Francisc Neuman, Arad (Rumunjska)
Koordinator prof Adina Avacovici
Radna grupa: 18 nastavnika, 40 učenika
Proračun projekta:
20 240 €
 

   Kao polazište odlučili smo pristupiti inkluziji i raznolikosti iz zajedničkih iskustava koje međusobno dijelimo i želimo zajendo doći do polazišne inkluzije koja bi nas trebala usmjeriti kako prevazići razne individualne prepreke i dati priliku uključivanja u društvene procese.

   Četiri partnerske škole prezentirati će svoja različita iskustva uključivanja: opća srednja škola iz Latvije, škola za učenike sa posebnim potrebama iz Belgije, te strukovne škole iz Rumunjske i Hrvatske. Time će naše razlike uključivanja bit bogatstvo primjera koji će se objediniti u našem projektu.

Ciljane skupine i sudionici projekta su:

 • Nastavnici, osoblje koje se bavi obrazovanjem iz posebnih potreba, glavnim i strukovnim školama
 • Učenici
 • Roditelji i svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa

   Projekt će se fokusirati na: prava na jednakost i uključenost, sinergije između uobićajenog odnosa, politike škole i prakse, kreativnost, vođenje karijere, inovacija primjera dobre prakse.

Ciljevi projekta su:

 • stvaranje profesionalnih vještina za rad kao integrativne škole i aktivno sudjelovanje u otvaranju škola kao institucija u našim lokalnim zajednicama stjecanje / razvijanje novih znanja i vještina u upravljanju raznolikostima.
 • promicanje inkluzivne prakse u školama stvarajući zajednicu učenja u kojoj su svi - osoblje, učenici, roditelji uključeni i cijenjeni za uloženi doprinos
 • potpora nastavnicima u rješavanju položaja različitih skupina učenika

   Tijekom prve godine projekta nastavnici će procijeniti proces inkluzije. Studijske materijale i resurse o uključivanju i razmjenu dobrih praksi proizvodnjom materijala, aktivnosti i igara za poticanje uključivanja svih učenika koji će biti testirani i evaluirani na svakoj partnerskoj školi i tijekom razmjene studenata u potpuno novom okruženju vezom između glavnih studenata i Posebna potreba učenika - diferencijacije, raznolikosti i multikulturalnog obrazovanja u učionici.
   Tijekom druge godine organizirat će se obuka nastavnika za unapređivanje studijskih materijala za inkluzivne studente i održavanje učinkovitog okruženja za učenje, provođenje kooperativnog učenja inkluzivnih praksi i usmjeravanje karijere, ključne sposobnosti i stavovi inkluzivnog učitelja koji će biti dovedeni na višu razinu. Dobrovoljci će organizirati neformalne aktivnosti studentima u svakoj ustanovi. Materijali, igre i aktivnosti koje su proizveli učitelji svih partnerskih škola tijekom treninga zajedničkog osoblja tijekom i tijekom aktivnosti bit će testirani tijekom kratkoročne razmjene skupina učenika.

Škole koje sudjeluju:

 • Dijelit će svoja iskustva i dobre prakse usredotočujući se na sposobnosti umjesto na onesposobljene,
 • Poboljšat će svoj individualni sustav podrške uvođenjem dobre prakse drugih zemalja koje smanjuju rizik od neuspjeha i sprječavaju studentske isplate,
 • Naučiti će kako učinkovito i motivirati studijske materijale prilagođene individualnim potrebama svakog učenika koji će dovesti do većeg uspjeha,
 • Koristit će projekt kao resurs u dugoročnom razvoju škole.

Svi nastavnici uključen u projekt:

 • Biti će potaknuti prepoznati i poduprijeti individualne potrebe učenika,
 • Razviti će nove profesionalne vještine, kompetencije i strategije.

   Projekt će pomagati ustanovama da imaju dobro motivirane studente u njihovom studiranju i odabiru karijere prema njihovoj specijalizaciji, pomažući im da primijene svoje nove vještine, entuzijazam i njihov interes za njihovu lokalnu okolinu i buduću karijeru.
   Ključni ishod ovog projekta je osnaživanje sudionika u smislu njihove sposobnosti da identificiraju tehnike i pristupe koji su prikladni za njih u svakodnevnom životu i njihovom radu. Sve škole će koristiti projekt kao resurs u dugoročnom razvoju škole.

Resursi i aktivnosti dostupni za implementaciju:

 • Preporuke provedivosti i kvaliteti
 • PowerPoint prezentacija o primjerima uključivanju u partnerskim zemljama
 • Zbirka materijala, radnih listova i aktivnosti
 • Preporuke kako stvoriti učinkovite i inovativne studijske materijale
 • Preporuke o kompetencijama i stavovima inkluzivnog učitelja
 • Tečajevi za nastavnike europskih učitelja
 • Zbirka igara i aktivnosti koje organiziraju učenici s posebnim potrebama glavnih studenata i volontera
 • Portfelj za pokretanje karijere koji sadrži samoprocjenu, životopis i pismo namjere i upitnik za ispitivanje interesa učenika, stilova učenja i stavova.
 • Proslava Dana inkluzije
 • Izvođenje internih treninga za osoblje koje ne sudjeluje u prijektu

 PARTNERSKE ŠKOLE:

FOTO ALBUMI

Antwerp - 26.11.-3.12.2016. (Google)

Tukums - 22.-29. 04.2107. (Google)

Tukums - 7.-14.10.2017. (Google)